Nyheder fra Middelfart Kommune

RSS
 • Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktion på Tellerupvej 15, 5591 Gelsted
  I henhold til § 39 og 41 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktion på Tellerupvej 15, 5591 Gelsted.
 • Forslag til lokalplan 167 erhvervsområde ved Industrivej i Nørre Aaby
  Byrådet vedtog på deres møde d. 3. april 2017 at sende forslag til Lokalplan 167 og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring. Planforslagene omfatter en del af et eksisterende erhvervsområde placeret mellem Industrivej og Søndergaardsvej i den nordlige del af Nørre Aaby
 • Kommunal rottebekæmpelse
  I de næste par måneder vil visse ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper i forbindelse med de særlige tilsyn i landzone, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.
 • Tilmelding til Middelfart Musikskole
  Sæson 2017-2018 – senest den 23. april 2017.
 • Ansøgning om kommunale lokaler og kommunale haltider for sæson 2017/2018
  Middelfart Kommune stiller ledige kommunale lokaler og haltider til rådighed til foreninger, der tilbyder folkeoplysende virksomhed.
 • Landzonetilladelse
  Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til
 • Naturpark Lillebælt vil være Danmarks største naturpark i 2017
  Middelfart Kommune har nu sammen med Kolding og Fredericia Kommuner et forslag til en naturparkplan klar. Planen, der er i høring frem til 6. juni, er afgørende for, at området i december 2017 kan godkendes som Danmarks største naturpark af Friluftsrådet.
 • Kommunen klar med ny plan
  Påsken nærmer sig, foråret bryder frem. Men der sker også noget på nettet – på www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017. Her er forslaget til en ny kommuneplan for Middelfart Kommune og Trekantområdet sprunget ud, og den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2017 startet.
 • Tilladelse til etablering af kunstgræsbane og afledning af drænvand fra kunstgræsbane i Baaring-Asperup
  Middelfart Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28, til etablering af en ny kunstgræsbane i Baaring-Asperup og afledning af drænvand fra kunstgræsbanen til vandløbet Kærbyholmrenden.
 • Landzonetilladelser
  Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til
 • Kommuneplan i høring
  Forslag til Kommuneplan 2017 er vedtaget af Byrådet og sendes i høring frem til d. 6. juni 2017. Kommuneplanforslaget kan ses på www.middelfart.dk/ForslagtilKommuneplan2017. Byrådet holder borgermøde om kommuneplanforslaget onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00 på KulturØen
 • Følg marsvinene fra verdens første offentlige online lyttestation – ”Lyt til Lillebælt”
  Kom med ned under overfladen og lyt til en helt anden verden på en ny måde. Naturpark Lillebælt samarbejder med forskere på Aarhus Universitet om at give nye oplevelser og læring. Målet er at få os til at holde af og passe på livet under havoverfladen.
 • Landzonetilladelse
  Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til
 • Regnskab 2016
  Beretning og regnskab 2016 er godkendt af Byrådet den 3. april 2017
 • Staurby Skov er for alle – og for naturen
  Lysskov, løbestier og plads til leg. Forslaget til fremtidens Staurby Skov har det hele – og samtidig er der plads til at nyde "skovens dybe stille ro". Kom til borgermøde 5. april kl. 18.30 til 20.30 og vær med til at lægge sidste hånd på oplægget.
 • Kampagne skal sænke farten
  I de kommende uger vil bilisterne møde store skilte langs vejen, der opfordrer til at lette foden lidt fra speederen. Bag kampagnen står Middelfart Kommune, der sammen med Rådet for Sikker Trafik sætter fokus på fartulykker i trafikken.
 • Landzonetilladelser
  Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til
 • Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktion på Middelfartvej 106, 5466 Asperup
  Middelfart Kommune agter at tage den eksisterende miljøgodkendelse for svineproduktionen på Middelfartvej 106, 5466 Asperup, op til revurdering.
 • Energialliance slukker lyset
  Vejle, Middelfart, Kolding og Fredericia Kommuner, tilsammen Energialliancen Trekanten, slukker sammen med hele verden lyset, når der er Earth Hour lørdag den 25. marts mellem kl. 20.30 og 21.30. Earth Hour er verdens største klimakampagne, som organiseres af Verdensnaturfonden overalt på kloden.
 • Middelfarts butikker får besøg af LED-konsulenter
  Der er penge og tid at spare ved at udskifte de klassiske elpærer med LED-belysning. Det skal over 40 butikker i Middelfart Kommune se med egne øjne, når de i uge 13 får besøg af Energistyrelsens LED-konsulenter.