Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gelsted Seniorklub

0

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gelsted Seniorklub, onsdag den 13. september kl. 09.30 i klublokalet på 1. sal på Holmegården.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab for året 2016/2017 ( siden sidste generalforsamling )
  4. Indkomne forslag ( forslag skal være indleveret til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelses medlemmer: på valg er: Britta Hansen, Ronald Mathiassen, og Jytte Andersen. Jytte Andersen ønsker ikke genvalg.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: på valg er: Inger Steiner og Agnete Lysholt.
  7. Valg af revisor: på valg er Otto Egedal.
  8. Valg af revisorsuppleant: på valg er: Poul Christensen.
  9. Eventuelt.

Svar