Generalforsamling i GG&IF

0

Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19 afholdes der Generalforsamling i GG&IF (Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening) i klubhuset på Sportsvænget 5 i Gelsted.

Kasserer, Karina Fjordhauge og Næstformand, Sanne Enggaard Pedersen er på valg. Begge genopstiller.

Derudover er de 2 revisorer på valg. De 2 afgående ønsker ikke at genopstille. I stedet stiller Margit Pedersen og Ann-Britt Larsen op til valg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

Svar