Gelsted skole

Gelsted Skole

Billeder fra www.gelstedskole.skoleintra.dk

Gelsted Skole
Gelstedvej 29
5591 Gelsted

Telefon 8888 5540
Send mail
SFO “Pytten” Telefon 8888 5550

Skoleleder: Anders Fæster Nielsen
Afdelingsleder : Flemming Schou Christensen
Formand for fællesbestyrelsen: Niels Helmer Jensen

Præsentation af Gelsted Skole

Gelsted Skole er en velfungerende 1-2 sporet kommunal folkeskole i Middelfart Kommune med ca. 220 elever og en SFO med ca. 80 børn. Vi har elever fra 0.-6. klasse. Vores elever fortsætter i overbygningen på Ejby skole.

Skolens kultur er præget af stor grad af samarbejde og medarbejderinddragelse i skolens beslutninger. Skolen er forankret i et meget aktivt lokalsamfund, hvilket betyder, at der altid er liv på skolen. Vi har et tæt samarbejde med forældrekredsen og det lokale foreningsliv. I vores arbejde lægger vi meget vægt på professionalisme i forhold til faglighed, en anerkendende tilgang til eleverne og til samarbejdet med elevernes forældre. Skolen arbejder pædagogisk med udvikling af undervisning baseret på læringsstilene og med en tydelig evalueringskultur.

Gelsted Skole er en spændende arbejdsplads med dygtige medarbejdere og et godt elevgrundlag, og vi er en skole i trivsel og god udvikling.

Vi værdsætter en hverdag, der bygger på gensidig respekt og åben dialog. Vi ser børns og voksnes forskellighed som en gave og et potentiale, som giver skolens fællesskab, styrke og dynamik. Den demokratiske dannelse prioriteres højt, bl.a. ved inddragelse af eleverne i samarbejdet omkring skolens udvikling, bl.a. gennem de velfungerende elevråd.

Gelsted Skole er karakteriseret ved at være EN SKOLE I UDVIKLING, og det viser sig bl.a. gennem følgende forhold:

  • Engagerede og dygtige medarbejdere, der arbejder for at udvikle sig personligt og professionelt, så vi kan skabe de bedste betingelser og rammer for børnenes udvikling og læring
  • Et forpligtende og respektfuldt skole/hjemsamarbejde, hvor elever, forældre og skole indgår i ligeværdig dialog til gavn for elevernes faglige og sociale udvikling
  • En balanceret vægtning af såvel de boglige som de kreative, musiske og praktiske kundskaber
  • En kost- og bevægelsespolitik, der skaber gode rammer for børnenes fysiske og psykiske udvikling
  • Gode faglokaler
  • Medinddragelse af aktive og velfungerende elevråd
  • En attraktiv arbejdsplads med mulighed for såvel personlig som faglig udvikling og uddannelse.

Skolens mål er at ruste eleverne til som hele mennesker at kunne tage del i det danske, demokratiske samfund, fyldt med mange, hastige forandringer og nye udfordringer. Dette sker ved, at skolens personale fokuserer på at styrke og udvikle elevernes faglige og personlige kvalifikationer med udgangspunkt i elevens egne styrkesider og ressourcer.

Med udgangspunkt i ovenstående har vi valgt at fokusere næste års indsats på at udvikle skolens kost- og bevægelsespolitik på baggrund af Middelfart Kommunes politikområder. En pædagogisk tilgang, der baserer sig på Dunn og Dunn’s læringsstilteori er et centralt omdrejningspunkt i dette års indsats. Desuden arbejder vi fortsat med at udvikle skolens evalueringskultur. Men først og sidst er vores fokus rettet mod såvel børns som voksnes trivsel, for vores grundholdning er, at når vi trives godt, har vi alle de bedste betingelser for at kunne lære og udvikle os.

Flemming Schou Christensen, 2012

Læs mere på www.gelstedskole.skoleintra.dk

Bestyrelsen for Gelsted Børneunivers

Gelsted Børneunivers, som består af skole/sfo og børnehave/vuggestue, har fælles bestyrelse.

Formand

Niels Helmer Jensen
Send mail

Næstformand

Kiri Grubbe Hartmann
Send mail

Ledelsesrepræsentant

Anders Fæster Nielsen
Send mail

Ledelsesrepræsentant

Lisbeth Ringblom
Send mail

Ledelsesrepræsentant

Flemming Schou Christensen
Send mail

Medarbejderrepræsentant

Anni Rom

Medarbejderrepræsentant

Gitte Sørensen

Medarbejderrepræsentant

Susanne Debie

Medarbejderrepræsentant

Morten Højgaard

Forældrerepræsentant

Lars Mørk Hansen

Forældrerepræsentant

Ove Jørgensen

Forældrerepræsentant

Peter Svendsen

Forældrerepræsentant

Tina Falkesgaard

Forældrerepræsentant

Lone Schjødt Christensen

Vi bruger cookies på Gelsted.dk. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende hjemmesiden. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk