Gelsted lokaludvalg

Gelsted Lokaludvalg i Middelfart Kommune blev stiftet for den 23. april 2007, og godkendt af byrådet den 6. August 2007.

Lokaludvalget kan kontaktes på mail.

Medlemmer af Gelsted Lokaludvalg (pr. 29.02.2016)
Formand

Per Vismark Larsen
Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted

Telefon 3091 7099
Send mail

Næstformand

Bent Clement
Fredensgade 9, 5591 Gelsted

Kasserer

Peter Olsen
Grønnegade 17, 5591 Gelsted

Sekretær

Peer Østergaard
Fyrrevej 21, 5591 Gelsted

Medlem

Gregers Hovgaard

1. Suppleant

Jens Wanell

2. Suppleant

Birgithe Vibe Larsen

Seneste nyheder fra Gelsted lokaludvalg

Nyheder Faellesspisning

Fællesspisning i Gelsted

Gelsted Lokaludvalg og Borgerforeningen afholder fællesspisning for alle borgere i Gelsted og omegn. Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 17.30 på Holmegaarden, Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Læs mere →  
Nyhed Faerdsel

Fyns Politis færdselsindsats

Fyns politi er i øjeblikket ved at undersøge hos lokaludvalgene hvorledes man kan målrette færdselsindsatsen. Vi har derfor lavet verdens korteste spørgeundersøgelse hvor du kan komme med input til dette.

Læs mere →  
Nyheder Gelsted

Gelsted lokaludvalg – Årsberetning 2016

Lokaludvalget har i året der er gået, arbejdet med mange forskellige ting. Det er nu 10 år siden at kommunalreformen blev gennemført, og behovet for et lokaludvalg som samarbejdende organ mellem kommune, foreninger, erhvervsliv, grupperinger og andre lokaludvalg bliver stadig større …

Læs mere →  

Møder

Lokaludvalgets møder er offentlige, og holdes den 2. tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00 på Holmegården. Vi kan dog finde på at forlægge møderne til en anden lokalitet (f.eks. ved besigtigelse af trafikale forhold). Så det er en god ide at kontakte formanden inden mødet.

Dagsordner og referater sendes også til suppleanterne, og selv om suppleanterne ikke har mødepligt, er de ofte med til lokaludvalgets ordinære møder.

Hvorfor et lokaludvalg?

 • Lokalområdet har en officiel kanal med direkte adgang til kommunen.
 • Kommunen kan adressere sine henvendelser vedr. lokalområdet, og undgår derved at ”råbe ud i skoven” uden at få svar.
 • Lokaludvalget tager selv initiativer, eller støtter andre borgeres gode initiativer.
 • Lokaludvalget er et samlende og koordinerende led for ideer og tiltag i lokalområdet.
 • Et synligt lokaludvalg sikrer, at kommunen i det daglige arbejde er opmærksomme på lokalområdet.
 • I tilfælde af kriser eller folkelig utilfredshed med forholdene i lokalområdet er beredskabet (lokaludvalget) klar til at gå i aktion. Man skal ikke først til at organisere sig.
 • Lokaludvalget kan vejlede ved ansøgning af midler (”Fundraising”) ved f.eks. Landdistriktspuljen og Friluftrådet.

Eksempler på emner for lokaludvalget

 • Lokalplaner
 • Landdistriktspolitik
 • Skolen
 • Aktiviteter og tilbud for de unge
 • Foreningslivets trivsel og vilkår
 • Byggegrunde
 • Projekter vedr. naturgenopretning og stisystemer.