Nyheder Faellesmøde Opfoelgning B

Gelsted lokaludvalg – ekstraordinær generalforsamling

0

Gelsted lokaludvalg indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag den 5. april klokken 19.00 på Gelsted Skole.

Generalforsamlingen finder sted i lokalet på 1. sal ovenover lærerværelse (benyt trappen ved hovedindgangen, og drej til venstre første gang).

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation
2. Valg af ordstyrer
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg er:

  • Formand Per Vismark Larsen – modtager ikke genvalg som formand
  • Kasserer Peter Olsen – Modtager ikke genvalg
  • Næstformand Bent Clement – modtager ikke genvalg

Valg af suppleanter – på valg er:

  • Jens Wanell
  • Birgithe Vibe Larsen

4. Konstituering af: Formand, Næstformand, Kasserer, 2x medlem, 2 suppleanter
5. Orientering om lokaludvalgets arbejde
6. Tak for i dag.

Hent som PDF

Vel mødt – Gelsted lokaludvalg

Svar