Foreningshuset Holmegaard

Foreningshuset Holmegaard
Søndergade 82
5591 Gelsted
Formand: Per Vismark Larsen
Telefon: 30917099
E-mail: foreningshuset@gelsted.dk

Udlejning
For henvendelser angående udlejning af lokaler eller leje af huset, skriv til: holmehuset@gelsted.dk

Uddrag af vedtægterne:

  1. Foreningshuset Holmegaard er en forening i Gelsted, Middelfart Kommune
  2. Foreningens formål er primært at udleje og bruge ejendommen til at fremme, støtte og udvikle idræts- fritids- kultur- kreative- og folkeoplysende aktiviteter samt at øge aktivitetsmulighederne for børn og unge i Gelsted og omegn.
  3. Som almindeligt medlem kan optages foreninger i Gelsted og omegn og eller foreninger og organisationer med særlig interessede for og i foreningens virke og formål.
  4. Foreningen kan optage støttemedlemmer der ikke nødvendigvis er en forening eller en organisation, men omfatter virksomheder, privat personer, institutioner m. fl.
Hvis du vil støtte os:
Foreningshuset Holmegaard
Søndergade 82
5591 Gelsted

E-mail: foreningshuset@gelsted.dk

Cvr. nummer 36273615

Reg. nr. 6880
Kontonummer 1084523

Meld dig ind her
Hent blanket til indmeldelse her (PDF).

Indmeldelsesanmodning

Årsberetning 2015 for foreningshuset Holmegaard

Velkommen til alle fremmødte

Så blev foreningshuset Holmegaard endelig en realitet og formålet at sikre Holmegaarden og Gelsted Markeds fremtid og fortsatte udvikling blev opnået. Købsprocessen tog lidt længere tid end først antaget, og derfor blev de sidste dokumenter først endeligt underskrevet sent i 2015.

Det er en stor glæde for bestyrelsen at afholde husets første ordinære generalforsamling her i foreningshuset som snart har 1 års fødselsdag.

Og hvordan er det så gået? Ja, vi synes faktisk at det meste er gået over al forventning. Vi har allerede fået tre foreninger ind som medlemmer af foreningshuset, og en fjerde er på vej. Det er rigtig glædeligt, og det til trods for at renoveringen og ombygningen af foreningshuset har vist sig at være et større projekt, og at der derfor stadig er plads til forbedring mht. de faciliteter som foreningerne ønsker.

Arbejdet med at bryde de gamle lejligheder ned er godt i gang. Vi har flere gange arrangeret arbejdsdage, og vi har mødt stor interesse og velvilje fra både borgere, virksomheder og Middelfart kommune. Da vi holdt åbenbart hus den 28. Februar var der 60 interesserede og flere byrådsmedlemmer mødt frem for med egne øjne at se hvordan det så ud.

Vi har fra bestyrelsens side holdt møder med sponsorer, interessenter og mulige samarbejdspartnere, sideløbende med at der er blevet lavet projektbeskrivelse, ansøgt om byggetilladelse, ansøgt om fondsmidler, planlagt arrangementer, lavet markedsføring og også arbejdet på selve renoveringen. Heldigvis har vi en bred sammensat bestyrelse, og med stor hjælp og ekspertise fra medlemmer af vore foreninger er vi kommet rigtig langt på den korte tid.

På basis af de indledende drøftelser forud stiftelse af foreningen har foreningen søgt Gelsted Borgerforening om et lån på kr. 300.000 til brug for renovering af ejendommen. Desværre har foreningen netop modtaget afslag på ansøgningen. Foreningshuset er kort sagt ved at finde de ben de skal på. Vi har afholdt et samarbejdsmøde med Borgerforeningen, for at klarlægge hvorledes vi kan bidrage til udviklingen af Gelsted Marked, hvorledes vi indretter de omkringliggende parkeringsarealer og hvorledes vi samarbejder omkring arrangementer i fremtiden. Vi afventer stadig svar på nogen af spørgsmålene, og håber på en snarlig afklaring heraf.

Vi fra bestyrelsen glæder os til at se foreningshuset tage form, efterhånden som genopbygningen skrider frem. Vi har lige fået byggetilladelsen, og vi har mange visioner om hvorledes et styrket samarbejde mellem alle foreninger i Gelsted og omegn kan skabe et bedre sammenhold og en udvikling af vores del af kommunen.

Vi håber på at foreningshuset kan bidrage til dette og ser frem til et frugtbar samarbejde med Gelsted Borgerforening, brugere af Holmegaarden og områdets foreninger.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak til alle de frivillige der har taget en tørn i Foreningshuset i det forgange år.

Bestyrelsen

Seneste opdateringer fra foreningens Facebook-side

Foreningshuset Holmegaard har tilføjet et nyt billede. ... Se mereSe mindre

21.07.17  ·  

Mangler vand til toilet håndvask og køkkenvask til lejere på mandage. ... Se mereSe mindre

08.05.17  ·  

Ved papir og øldåseopsamling langs haven, fandt jeg over et større område reservede og lagde dem i postkassen. ... Se mereSe mindre

09.01.17  ·  

I forbindelse med den snak der har været omkring en ny legeplads i Gelsted. Indkalder Gelsted Lokaludvalg og Foreningshuset Holmegaard til et borgermøde omkring dette.
Kom og deltage i vores fælles udvikling af byen.
... Se mereSe mindre

07.11.16  ·  

Et af Foreningshuset foreninger havde en hyggelig kreativ dag. ... Se mereSe mindre

Skøn beton dag Hvor kreative personer fremstillede ting i beton. Foreningshuset Kreative Design Forening havde inviteret til betondag. Arrangementet foregik ved Foreningshuset Holmegaard Her gik mange igang med at lave beton. For de fleste var det første gang at man arbejdede med beton , men Helene som er primos motor for dagen, gejdede os igennem . Helene fortale kort hvordan man starter med beton , og hele dagen var hun opmærksom og vejledte super dygtigt og inspirerende os gennem dagen. Enkelte nåede, at lave mere end 20 ting i beton. Og mente at nu var julegaverne hjemme. En rigtig skøn dag, som mange ønsker vi inviterer til igen. En stor tak til XL-byg for sponsorering af CEMENT Formand for FHKDF Conny.

02.10.16  ·