Nyheder Holmegaardens Stuehus

Ekstraordinær generalforsamling i Foreningshuset Holmegården

0

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. Juni 2018 klokken 19.00.

Mødet holdes i Foreningshusets lokaler, Søndergade 82, 5591 Gelsted.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Orientering om foreningens økonomiske forhold
 5. Indkomne forslag:
  -Beslutning om opløsning af foreningen.
 6. beslutninger i.h.t. vedtægternes §11
 7. Evt.
 8. Aflevering af nøgler til huset?
 9. Bestyrelsen takker af.

Bestyrelsen i Foreningshuset Holmegård.

Svar